ایجاد زیر ساخت جدید جهت ارتباط با سایر سامانه های اتوماسیون و مالی و ...

 ایجاد زیر ساخت جدید جهت ارتباط با سایر سامانه های اتوماسیون و مالی و ...

ایجاد زیر ساخت جدید جهت ارتباط با سایر سامانه های اتوماسیون و مالی و ...

1401/03/29 04:23 ب.ظ

یکی از اهداف بزرگ سامانه قراردادها ارتباط با سایر سامانه های سازمان شما میباشد. از گذشته یکی از رسالت ها سامانه امور قراردادها، ارائه وب سرویس و یا دریافت وب سرویس از سایر سامانه ها بوده است. در این راستا با همت تیم قدرتمند رادین این زیر ساخت فراهم شده است تا به سهولت و با هزینه بسیار پایین امکان ارتباط با سامانه های مالی، اتوماسیون و سایر سامانه های تحت وب سازمان شما فراهم شود.

کاتالوگ
icon
چه طوری میتونم کمکتون کنم ؟