}

امکانات نرم افزار مدیریت قراردادها

مدیریت الحاقیه ها

مدیریت الحاقیه ها در واقع شامل بخش هایی است که در صورت لزوم به متن حقوقی اصلی اضافه شده و یا از آن کسر می شود و در انتها الحاق می گردد.

کاتالوگ
icon
چه طوری میتونم کمکتون کنم ؟