}

امکانات نرم افزار مدیریت قراردادها

تضامین قراردادها

بخش «تضامین» جهت ثبت و کنترل انواع تضامین اعم از ضمانتنامه های بانکی، چک، سفته، وجوه نقد و … طراحی گردیده است.

کاتالوگ
icon
چه طوری میتونم کمکتون کنم ؟