• تلفن تماس :66564382-021 - تماس اضطراری(7265 444 0919)
  • info@contractsoft.ir  

نرم افزار مدیریت مناقصات

یکی از مهمترین امکانات سامانه در فاز پیش از پیمان «مناقصات» می باشد. در این بخش مناقصات (اعم از مناقصه عمومی یا مناقصه محدود) در سیستم ثبت و اسناد مناقصه و شرایط آن درج می گردد. همچنین وب سایت مناقصات سازمان جهت نمایش مناقصات سازمان به بخش خصوصی با امکان دانلود اسناد مناقصه قابل پیاده سازی به صورت سفارشی در پرتال سا...

آرشیو الکترونیکی اسناد قرادادها

یکی از پرکاربردترین اجزاء نرم افزار پیمان، آرشیو الکترونیکی اسناد می باشد که به منظور نگهداری اسناد مختلف مرتبط با قراردادها ایجاد گردیده است. امروزه بسیاری از سازمان ها با رویکرد سنتی، همچون گذشته در واحد امور قراردادهای خود بایگانی کاغذی حجیمی از اسناد قراردادها دایر نموده اند. از سوی دیگر مدیران اجرایی و ناظران ق...

چه طوری میتونم کمکتون کنم ؟