• تلفن تماس :66564382-021 - تماس اضطراری(7265 444 0919)
  • info@contractsoft.ir  

هشدارهای سیستمی قراردادها

یکی از پرکاربردترین اجزاء نرم افزار پیمان، هشدارهای اتوماتیک آن می باشد. این هشدارها جهت هشدار خطاها و یا اعلان رخدادها از طریق ایمیل، پیام کوتاه و نظام هشدارهای داخلی نرم افزار قابل ارسال می باشد. در بخش امور قراردادها بدون بهره گیری از سیستم خطاهای زیادی ممکن است رخ دهد. به عنوان مثال بعضا شرکتهایی که مدت اعتبار مدیران آنها خاتمه یافته است همچنان با سازمان مکاتبه نموده و مبالغی را نیز دریافت می کنند. همچنین انبوهی از قراردادهای باز که مدت آنها خاتمه یافته است در بخش قراردادها وجود دارد. در این بخش از سامانه، با ارائه انواع هشدارها به کاربران واحد امور قراردادها از خطاهای عملیاتی این بخش جلوگیری خواهد شد. نمونه هشدارها و اعلانات نرم افزار به شرح زیر می باشد:

امکانات بخش هشدار های سامانه

  • امکان اعلام هشدارها و رخدادها از طریق ایمیل، پیامک و نظام هشدارهای داخلی نرم افزار
  • امکان انتخاب نحوه ارسال رخداد ویا هشدار به کاربران توسط راهبر نرم افزار
  • امکان انتخاب نقش، کاربر و و متن پیام توسط راهبر نرم افزار
  • هشدار اعلام خاتمه مدت مدیران شرکت
  • هشدار اعلام قراردادهای خاتمه یافته
  • هشدار اعلام قراردادهایی که نیاز به الحاقیه دارند
  • هشدار سپری شدن دوره تضمین جهت استرداد ضمانتنامه ها
  • هشدار منقضی شدن تاریخ ضمنتنامه های بانکی جهت تمدید یا خاتمه
  • اعلام انعقاد قرارداد به پیمانکار و ناظر (جهت دریافت نسخه فیزیکی امضاء شده قرارداد)
چه طوری میتونم کمکتون کنم ؟