مدیریت مزایده در نرم افزار مدیریت قراردادها

 مدیریت مزایده در نرم افزار مدیریت قراردادها

سازمانهای بزرگ از طریق مزایده فروش اموال و املاک توقیف شده و یا مستعمل خود اقدام به فروش آنها می نمایند. در این بخش اطلاعات مزایده ها مشتمل بر مشخصات شناسنامه ای مزایده و اقلام قابل فروش در آنها ثبت می گردد. همچنین وب سایت مزایده های سازمان جهت ارائه لیست و شرایط و اقلام مزایدهای فروش اموال و املاک سازمان به بخش خصوصی با امکان دانلود اسناد مربوطه قابل پیاده سازی به صورت سفارشی در پرتال سازمانها می باشد. همچنین لیست مشتریان و شرکت کنندگان در مزایده به همراه قیمتهای پیشنهادی نیز قابل ثبت می باشد. در پایان نیز ضمن امکان ثبت برنده و یا برنده های مزایده ارتباط سیستمی بین مزایده ها و قراردادهای درآمدی نیز قابل ثبت و پیگیری می باشد.

 1. امکانات بخش مزایده ها :
   امکان ثبت اطلاعات مزایده های فروش اموال و املاک سازمان
   امکان نمایش مزایده های سازمان در پایگاه اینترنتی سازمان
   امکان ثبت اقلام موجود در مزایده به همراه قیمت پایه آنها
   امکان ثبت قیمتهای پیشنهادی مشتریان شرکت کننده در مزایده
   امکان ثبت نتایج جلسه گشایش پاکات مزایده به همراه برنده و یا برنده های مزایده
   برقراری لینک سیستمی بین مزایده و قرادادهای درآمدی مربوطه
   امکان دریافت انواع گزارشات از مزایده های سازمان به همراه خروجی اکسل

لینک های مرتبط

کاتالوگ
icon
چه طوری میتونم کمکتون کنم ؟