مدیریت مشتریان در نرم افزار

مشتریان

معرفی کلی

منظور از مشتری همان دریافت کننده خدمات (کارفرما) می باشد. به عبارت دیگر این بخش از نرم افزار مربوط به قراردادهای درآمدی می باشد که سازمان ما در نقش ارائه دهنده خدمت (پیمانکار) ایفاء نقش می کند و مشتری همان کارفرما می باشد. در این بخش امکان ثبت اطلاعات جامعی از مشتریان (اعم از مشتریان حقیقی و حقوقی) وجود دارد و اطلاعات تماس مشتری، اطلاعات هویتی و … قابل ثبت می باشد.

 1. امکانات بخش مشتریان :
   ثبت اطلاعات هویتی شرکتها (نام شرکت، شماره ثبت، شناسه ملی، کد اقتصادی و …)
   ثبت اطلاعات تماس شرکت ها و یا اشخاص حقیقی (آدرس، تلفن، ایمیل و …)
   امکان بارگذاری اسکن مدارک مشتری
   امکان دریافت گزارش از لیست مشتریان (به تفکیک حقیقی و حقوقی) و قراردادها و مستندات مربوطه
   امکان دریافت گزارش مشتریان با فیلترهای متنوع از فیلدهای گزارش با امکان خروجی اکسل
کاتالوگ
icon
چه طوری میتونم کمکتون کنم ؟