قانون برگزاری مناقصات


امروزه برای رفاه هر چه بیشتر افراد یک جامعه، دولتی تشکیل داده می‌ شود تا با تدابیری که می ‌اندیشند، پاسخگوی نیاز مردم باشند. یکی از روش‌ های تامین نیاز افراد، مناقصه است زیرا باعث می‌ شود معاملاتی از طرف سازمان ‌های دولتی با دیگر موسسات صورت گیرد،

که در آن تعهدات موضوع معامله، به مناقصه‌ گری که کم ترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد؛ واگذار می ‌شود. مناقصه یکی از بخش ‌های مهم در دولت است زیرا بخش زیادی از مایحتاج مردم را رفع می ‌کند، به همین دلیل بسیار اهمیت دارد،

که تمامی مراحل براساس قوانین صورت گیرد. حال اگر قصد دارید مناقصه‌ ای برگزار کنید؛ بهتر است تا انتهای مقاله با ما همراه باشید زیرا قانون برگزاری مناقصات را به طور کامل بیان کرده‌ایم تا شما با آن ‌ها آشنا شده و به طور اصولی پیش روید.

 

          

 

قانون برگزاری مناقصات

همانطور که گفته شد برای برگزاری مناقصه باید قوانینی را رعایت کرد که در این بخش به آن پرداخته ‌ایم:

 فرایند برگزاری‌ مناقصات‌

برای برگزاری مناقصات باید فرایند معینی را به ترتیب زیر طی کرد:

تأمین‌ بودجه یا منابع مالی

 هنگام تامین بودجه به نوع موضوع معالمه توجه‌ای نمی ‌شود؛ اما در قرارداد میزان هزینه‌ ضرر های ناشی از تاخیر در تعهدات و مدت زمانی که منابع می ‌توانند تامین مالی را انجام دهند، بیان می‌ شود تا طرفین به تعهدات خود پایبند باشند.

 

مشخص کردن‌ نوع‌ معامله و روش ‌های برگزاری آن

قانون برگزاری مناقصات به روش‌های یک‌ مرحله‌ای‌ یا دو مرحله‌ای‌، عمومی ‌یا محدود انجام می ‌شود که می ‌توان آن‌ها را متناسب با نوع معامله به سه روش مختلف انجام داد که در این بخش بیان می‌کنیم.

 • در معاملات‌ کوچک‌، مأمور خرید باید متناسب با نوع ‌موضوع‌ معامله‌ که می ‌تواند کالا، خدمت‌ یا حقوق‌ باشد، میزان ارزش آن را بررسی کرده و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص‌ و به‌ تشخیص‌ خود، معامله‌ را با کم ‌ترین ارزش انجام دهد.
 • اما در قانون برگزاری مناقصات متوسط‌، مأمور خرید باید به کمک نوع موضوع‌ معامله‌ و با رعایت‌ صرفه‌ و صلاح‌ و اخذ حداقل‌ سه‌ فقره‌ استعلام‌ کتبی‌، با تأمین‌ کیفیت‌ مورد نظر، معامله‌ را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام‌ دهد، اما اگر اخذ سه‌ فقره‌ استعلام‌ کتبی‌ ممکن‌ نباشد؛
 • با تأیید مسؤول‌ تدارکاتی‌ یا مقام‌ مسؤول‌ همتراز وی‌، به‌ تعداد موجود کفایت‌ می ‌شود.
 • معاملات‌ بزرگ‌ را نیز می ‌توان به دو روش، برگزاری‌ مناقصه‌ عمومی‌ از طریق‌ انتشار دعوتنامه در روزنامه ‌ها و برگزاری مناقصه محدود انجام داد.

 

تهیه و دریافت‌ اسناد مناقصه‌

برای برگزاری مناقصه باید مدارکی که در تمامی قانون برگزاری مناقصات کسان هستند، را تهیه کرد که عبارتند از:

 • نام‌ و نشانی‌ مناقصه‌گزار
 • مبلغ‌ تضمین‌ مناقصه‌ و پیش‌پرداخت حسن انجام کار
 • محل‌، زمان‌ و مدت اعتبار‌ دریافت‌ اسناد، تحویل‌ پیشنهادات
 • شرح‌ کار، مشخصات‌ فنی‌ بازرگانی‌، استاندارد ها، نوع‌، کمیت‌ و کیفیت‌ کالا یاخدمات‌
 • برنامه‌ریزی‌ انجام‌ کار
 • معیارها و روش‌ ارزیابی‌ کیفی‌ مناقصه ‌گران‌
 • متن‌ قرارداد شامل‌ موافقتنامه‌، شرایط‌ عمومی‌ و خصوصی‌
 • صورت جلسات‌
 • به این نکته توجه کنید که این اسناد باید به طور یکسان در اختیار داوطلبان قرار گیرد.

 

بررسی و ارزیابی‌ کیفی‌ مناقصه ‌گران‌

برای ارزیابی کیفی مناقصه‌گران باید نکاتی مانند تضمین کیفیت خدمات، داشتن تجربه، حسن سابقه، داشتن پروانه یا گواهینامه صلاحیت و میزان توان مالی متقاضی حین انجام کار را رعایت کرد؛ سپس به روش زیر عمل کرد:

 • تعیین‌ معیار های‌ ارزیابی‌
 • تهیه مدارک و‌ اسناد ارزیابی‌ در قانون برگزاری مناقصات
 • بررسی‌ اسناد دریافت‌ شده‌ و تعیین‌ امتیاز هر یک‌ از مناقصه‌گران‌ و رتبه ‌بندی ‌آن‌ها
 • اعلام‌ اسامی‌ مناقصه‌ گران‌ صلاحیت ‌دار به‌ کارفرما و امتیازات شان
 • مستند سازی‌ ارزیابی‌ کیفی‌ مناقصه‌گران‌

 

دعوت به‌ مناقصه‌

برای برگزاری مناقص باید دعوتنامه ‌ای تهیه کرد که در آن نام‌ و نشانی‌ مناقصه‌گزار، نوع‌، کمیت‌ و کیفیت‌ کالا یا خدمات‌، نوع‌ و مبلغ‌ تضمین‌ شرکت‌ در مناقصه‌، محل‌، زمان‌ و مهلت‌ دریافت‌ اسناد، تحویل‌ و گشایش‌ پیشنهاد ها، مبلغ‌ برآورد شده‌ معامله‌ و مبانی‌ آن ذکر شده باشد.

این دعوتنامه ‌ها را می ‌توان بر اساس تشخیص مناقصه‌گذار در دو یا سه نوبت در روزنامه ‌ها یا در شبکه‌ های جمعی بزرگتر در سطح بین ‌المللی پخش کرد.

 

بررسی ایده‌ ها و پیشنهادات

هر متقاضی تنها یک پیشنهاد را با قیمتی که در نظر دارد؛ نوشته و درون یک پاکت می‌ گذارد تا آن را پیش از مهلت تعیین شده تحویل دهد. پس از دریافت تمامی پیشنهادات تمامی پاکت ‌ها گشوده و مناسب ‌ترین ایده پذیرفته شده و برنده اعلام خواهد شد.

 

تعیین‌ برنده‌ مناقصه‌

زمانی که ارزیابی مالی صورت گرفت، مناقضه‌گری که مناسب‌ترین قیمت را اعلام کرده است برنده اول می ‌شود؛ سپس اگر تفاوت قیمت پیشنهادی بعدی با برنده اول، کم تر از قیمت تضمین باشد برنده‌ دومی نیز برای قانون برگزاری مناقصات در نظر گرفته می ‌شود. البته ناگفته نماند،

که پس‌ از گشودن‌ پیشنهاد های‌ قیمت‌، تضمین‌ برنده‌ اول‌ و دوم‌، نزد مناقصه‌گزار نگهداری‌ و تضمین‌ سایر مناقصه‌گران‌ بازگردانده‌ می ‌شود.

 

انعقاد قرارداد

پس از اعلام برنده باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادات قراردادی با برنده بسته شود، بعد از آن عقد قرارداد تضمین‌ پیشنهاد دهنده‌ دوم‌ مسترد می‌گردد.

قرارداد با برنده‌ اول‌ در مهلت‌ پیش ‌بینی‌ شده‌ در اسناد، انجام خواهد شد اما اگر برنده‌ اول‌ از انعقاد قرارداد امتناع‌ نماید یا ضمانت‌ انجام‌ تعهدات‌ را ارائه‌ ننماید، تضمین‌ مناقصه‌ وی‌ ضبط‌ و قرارداد با برنده‌ دوم‌ صورت می‌ گیرد.

 

کلام آخر

انجامِ تمامی این مراحل زمان بر خواهد بود و ما در سایتِ کنسترکت سافت می توانیم با کمک نرم افزار و با سرعت بالاتر و با خطای کم تری این فرایند را طی کرده و بهترین پیشنهاد را برای قانون برگزاری مناقصاتِ شما در نظر خواهیم گرفت.

 

کاتالوگ
icon
چه طوری میتونم کمکتون کنم ؟