• تلفن تماس :66564382-021 - تماس اضطراری(7265 444 0919)
 • info@contractsoft.ir  

درخواست قرارداد در نرم افزار مدیریت قراردادها

معرفی کلی :

در این بخش از نرم افزار امکان ثبت درخواست انعقاد قرارداد توسط ناظر قرارداد فراهم گردیده و گردش امضاء درون سازمان از معاونت درخواست کننده تا بخشهای بودجه، کمیسیون معاملات و … به صورت سیستمی انجام می گردد. این بخش برای کاربران دستگاههای دولتی که آئین نامه های معاملاتی پیچیده ای دارند مناسب بوده که به کمک آن ضمن اتوماسیون فرمها و فرآیند عقد قرارداد در سازمان، گردش درخواست در سطح سازمان نیز قابل ردیابی و پیگیری می باشد. این بخش از سیستم بصورت سفارشی برای مشتریان قابل پیاده سازی می باشد. 

امکانات بخش درخواست عقد قرارداد در نرم افزار قراردادها

 • اتوماسیون فرآیند عقد قرارداد (از مرحله درخواست تا انعقاد)
 • ایجاد یک روال مشخص درون سازمانی جهت درخواست قرارداد با رعایت مقررات و آئین نامه ها
 • اولین نرم افزار قراردادها در کشور با امکان ثبت قرارداد از مرحله درخواست قرارداد تا زمان انعقاد قرارداد
 • ثبت درخواست قرارداد توسط ناظر قرارداد در نرم افزار و ارسال آن در نرم افزار جهت اخذ تاییدات
 • گردش سیستمی (Paperless) امضاء ها تا قبل از انعقاد قرارداد (رئیس اداره و معاونت درخواست کننده، بودجه، مالی اداری، کمیسیون معاملات، امور قراردادها و …)
 • پشتیبانی نرم افزار از اجراء موثر آئین نامه معاملات سازمان (با توجه به سطح معاملات خرد، متوسط و یا عمده)
 • تعریف فرآیند جداگانه برای درخواست قراردادهای منعقده از طریق ترک تشریفات
 • امکان پیاده سازی فرآیند و گردش داخلی انعقاد قرارداد سازمان در نرم افزار (به سفارش مشتری)
 • امکان ردیابی و پیگیری وضعیت درخواست قرارداد در نرم افزار توسط همه ذینفعان
 • امکان ارسال ایمیل داخلی و پیامک به کاربران جهت اعلام ورود درخواست به کارتابل کاربران
 • امکان ارتباط با نرم افزار اتوماسیون اداری (بنا به سفارش مشتری)
 • امکان دریافت گزارش از لیست درخواستهای عقد قرارداد و مشاهده اطلاعات و مستندات مربوطه
 • امکان دریافت گزارش درخواستهای عقد قرارداد با فیلترهای متنوع از فیلدهای گزارش با امکان خروجی اکسل
چه طوری میتونم کمکتون کنم ؟