• تلفن تماس :66564382-021 - تماس اضطراری(7265 444 0919)
  • info@contractsoft.ir  

تضامین قراردادها

معرفی کلی :

بخش «تضامین» جهت ثبت و کنترل انواع تضامین اعم از ضمانتنامه های بانکی، چک، سفته، وجوه نقد و … طراحی گردیده است. ضمانتنامه ها به دلایل مختلف نظیر ضمانت حسن انجام کار، ضمانت پیش پرداخت و یا ضمانت شرکت در مناقصه از پیمانکاران دریافت و در سیستم قابل ثبت می باشد. در این بخش تاریخ سررسید ضمانتنامه ها نیز کنترل و جهت ضرورت استرداد تضامین و یا تمدید آنها هشدارهای لازم توسط نرم افزار صادر خواهد شد. همچنین در این بخش امکان ثبت اطلاعات استرداد ضمانتنامه ها و درج اسکن رسیدهای مربوطه می باشد.

امکانات بخش تضامین : 

  • امکان ثبت انواع تضامین اعم از ضمانتنامه بانکی، چک، سفته، وجوه نقد و …
  • امکان ثبت تضامین جهت ضمانت حسن انجام کار، شرکت در مناقصه، پیش پرداخت و یا …
  • کنترل دوره تضمین پیمان و ضرورت استرداد ضمانتنامه و یا سپرده حسن انجام کار
  • کترل تاریخ سررسید ضمانتنامه ها و ضرورت تمدید و یا استرداد آنها
  • ثبت اطلاعات استرداد ضمانتنامه، چک، سفته و …
  • امکان درج اسکن مدارک و مستندات نظیر اسکن ضمانتنامه، چک، رسیدهای استرداد ضمنتنامه و چک و …
چه طوری میتونم کمکتون کنم ؟