• تلفن تماس :66564382-021 - تماس اضطراری(7265 444 0919)
  • info@contractsoft.ir  

بررسی قیمت نرم افزار مدیریت قراردادها

بررسی قیمت محصول

ماژول تا 100 قرارداد در سال تا 200 قرارداد در سال نا محدود
قرارداد ها و پیمانکاران در این بخش از نرم افزار امکان ثبت قراردادهای سازمان با امکانات زیر وجود دارد : امکان ثبت اطلاعات قراردادهای سازمان امکان ثبت و بارگذاری اسکن قراردادهای منعقده امکان دریافت گزارشات متنوع از لیست قراردادهای سازمان با فیلترینگ متنوع روی پارامترها و فیلدهای مختلف ثبت تضامین مرتبط با قرارداد اعم از ضماتنامه حسن انجام کار، پیش پرداخت، به تفکیک نوع تضمین (ضمانتنامه بانکی، چک، سفته و …) کنترل دوره تضمین پیمان و ثبت تحویل مجدد تضامین به پیمانکاران پس از اتمام دوره تضمین ثبت شناسنامه مالی قراردادها و درصد کسورات بیمه، مالیات، حسن انجام کار، پیش پرداخت و ثبت الحاقیه های مرتبط با قرارداد اعم از الحاقیه در خصوص مبلغ، مدت و موضوع امکان دریافت گزارش از لیست قراردادها و مشاهده اطلاعات و مستندات مربوطه امکان دریافت گزارش قراردادها با فیلترهای متنوع از فیلدهای گزارش با امکان خروجی اکسل.

41,760,000

54,288,000 120,520,000
صورت وضعیت بخش «صورت وضعیت» این سامانه جهت ثبت و کنترل و محاسبات مالی قراردادها طراحی گردیده است. جهت هر گونه پرداخت به پیمانکاران و یا دریافت مبلغ از مشتریان (اعم از پیش پرداخت، صورت وضعیت و …) می بایست از این بخش سامانه استفاده نمود. در این بخش همچنین محاسبه کسورات هر صورت وضعیت (نظیر بیمه، مالیات و …) نیز انجام شده و خالص مبلغ قابل پرداخت محاسبه و ثبت می گردد. کاربرانی که سیستم حسابداری مناسبی در سازمان خود راه اندازی نموده اند، می توانند در این بخش از نرم افزار صرفا نسبت به ثبت مبلغ صورت وضعیت های ناخالص اقدام نمایند تا کارکرد پیمانکاران که مبنای محاسبه درصد پیشرفت فیزیکی قراردادهای سازمان می باشد ثبت و امکان دریافت گزارشات پیشرفت در سامانه برقرار باشد.

11,520,000

14,976,000 33,240,000
مناقصه + مزایده در این بخش مناقصات و مزایدات در سیستم ثبت و اسناد مناقصه و شرایط آن با امکان زیر درج می گردد: امکان ثبت اطلاعات مناقصات و مزایدات امکان ثبت مراحل بعدی مناقصه یا مزایده در گردش فرآیند عقد قرارداد نظیر ثبت آگهی، دعوتنامه ها، دریافت اسناد ، تحویل پاکت ها، گشایش پاکتها و تعیین برنده ثبت نتایج ثیت صورتجلسه کمیسیون مناقصات یا مزایدات و شرکت کنندگان و برنده امکان دریافت گزارش از لیست مناقصات و مزایدات و مشاهده اطلاعات و مستندات مربوطه امکان دریافت گزارش مناقصات و مزایدات با فیلترهای متنوع از فیلدهای گزارش با امکان خروجی اکسل.

7,200,000

9,360,000 20,700,000
سامانه تولید متن ابزار تولید متن قرارداد، ابزاری برای تولید پیش نویس قرارداد براساس تیپ های مختلف قرارداد، بازای هر اداره یا بخش در سازمان شما می باشد. خروجی این ابزار فایل word می باشد و مبتنی بر تیپ قرارداد انتخابی شما، متنی متناسب تولید و در اختیارتان قرار می دهد.

5,760,000

7,488,000 16,600,000
بودجه ماژول بودجه و اعتبارات،برای معرفی پروژه های شما و کنترل بودجه و اعتبار اختصاص یافته در هر سال مالی به آن پروژه مورد استفاده قرار می گیرد. در صورت استفاده از این ماژول، کارشناسان شما می توانند برای هر قرارداد، محل تامین اعتبار و میزان آن را مشخص نمایند.

7,200,000

9,360,000 20,700,000
پرتال پیمانکاران در صورتیکه ارتباط مستمر با پیمانکاران، و نیز بررسی و تعیین صلاحیت آنها به صورت مکانیزه برای شما دارای اهمیت می باشد، این ماژول میتواند کمک شایانی به سازمان شما نماید. این ماژول به صورت یک پورتال میتواند بر روی اینترنت نصب گردد. ضمنا این ماژول بستر ارسال صورتوضعیت الکترونیکی را نیز فراهم می کند.

72,000,000

72,000,000 72,000,000
صورت وضعیت الکترونیک این ماژول امکان کنترل مکانیزه گردش تاییدات صورتوضعیت ها را برای شما فراهم میکند. با این ابزار شما میتوانید مراحل تایید هر نوع صورت وضعیت برای هر قرارداد را تعریف کنید و پس ثبت درخواست صورتوضعیت توسط پیمانکار یا کارشناسان درون سازمانی، مراحل تاییدات آن سپری شود. با کمک این ماژول به همراه پورتال الکترونیکی پیمانکاران، امکان ارسال صورتوضعیت ها توسط پیمانکاران براساس ضوابط مشخص شده در قرارداد فراهم می شود.

96,000,000

96,000,000 96,000,000
ارسال هشدارها یکی از پرکاربردترین اجزاء نرم افزار پیمان، هشدارهای اتوماتیک آن در رابطه با تاریخ های مهمی همچون تاریخ پایان قرارداد، تاریخ اعتبار ضمانت نامه ها و بیمه نامه و ... می باشد. این هشدارها جهت هشدار خطاها و یا اعلان رخدادها از طریق ایمیل، پیام کوتاه و نظام هشدارهای داخلی نرم افزار قابل ارسال می باشد.

0

0 0
آرشیو الکترونیکی اسناد یکی از پرکاربردترین اجزاء نرم افزار پیمان، آرشیو الکترونیکی اسناد می باشد که به منظور نگهداری اسناد مختلف مرتبط با قراردادها، صورتوضعیت، مشتریان و یا پیمانکاران ایجاد گردیده است. این ابزار کمک شایانی به مدیریت اسناد می کند و نهایتا اسناد را در قابل یک درختوراه که معادل زونکن های پر حجم هر قرارداد می باشد، با یک کلیک در اختیار شما قرار می دهد.

0

0 0

در صورت نیاز به استفاده از نرم افزار مدیریت قراردادها با گردش کار عقد قرارداد و یا صورتوضعیت، لطفا جهت ارائه مشاوره با همکاران ما تماس حاصل فرمایید.
تلفن تماس : 66564382-021

تعداد سازمان
قیمت
ریال

لطفا با واحد فروش رادین تماس حاصل نمایید - تلفن تماس : 66564382-021

در صورت نیاز به مشاوره رایگان ،اطلاعات تماس خود را تکمیل و ارسال نمایید.

لطفا جهت تسهیل ارتباط با شما موارد ستاره دار را وارد کنید
لطفا شماره تماس خود را وارد کنید
اگر برای تماس با شما نیاز به شماره داخلی می باشد لطفا در این قسمت وارد کنید
چه طوری میتونم کمکتون کنم ؟