• تلفن تماس :66564382-021 - تماس اضطراری(7265 444 0919)
  • info@contractsoft.ir  

نرم افزار مدیریت مناقصات

مناقصات قرارداد ها نرم افزار مدیریت قراردادها

یکی از مهمترین امکانات سامانه در فاز پیش از پیمان «مناقصات» می باشد. در این بخش مناقصات (اعم از مناقصه عمومی یا مناقصه محدود) در سیستم ثبت و اسناد مناقصه و شرایط آن درج می گردد. همچنین وب سایت مناقصات سازمان جهت نمایش مناقصات سازمان به بخش خصوصی با امکان دانلود اسناد مناقصه قابل پیاده سازی به صورت سفارشی در پرتال سازمانها می باشد.

امکانات بخش مناقصات سامانه مدیریت قراردادها

  • امکان ثبت اطلاعات مناقصات در سازمان (به عنوان یکی از مراحل گردش عقد قرارداد)
  • نمایش مناقصات برگزار شده در پایگاه اینترنتی مناقصات سازمان
  • امکان دریافت اینترنتی اسناد مناقصه در وب سایت مناقصات سازمان
  • امکان ثبت مراحل بعدی مناقصه در گردش فرآیند عقد قرارداد نظیر ثبت آگهی، دعوتنامه (برای مناقصات محدود)، دریافت اسناد مناقصه، تحویل پاکت ها، گشایش پاکتها
  • ثبت نتایج ثیت صورتجلسه کمیسیون مناقصات و شرکت کنندگان و برنده مناقصه
  • امکان ثبت استعلام محدود از شرکت ها برای معاملات متوسط
  • امکان دریافت گزارش از لیست مناقصات و مشاهده اطلاعات و مستندات مربوطه
  • امکان دریافت گزارش مناقصات با فیلترهای متنوع از فیلدهای گزارش با امکان خروجی اکسل
چه طوری میتونم کمکتون کنم ؟